Mediátorka

My Vás počúvame…

Očista čreva a aktivita

Očista čreva

Očista čreva a aktivita

Telo je zaťažované našou nevhodnou stravou, ale vieme si s tým poradiť a máme k dispozícii množstvo prostriedkov. Ponúka mám ich príroda, ktorá je k nám neskutočne štedrá. Očista čreva je účinnou metódou, ktorá nám pomôže vysporiadať sa so zásobárňou toxínov a škodlivých látok, ktoré sú v našom tele uložené. Prebieha veľmi jednoducho, no je potrebné si na ňu ponechať dostatok času. Množstvo látok v ovocí i v zelenine pôsobí ako antioxidanty a očisťuje naše telo. Pri očiste čreva prebieha očista na úrovni mechanickej. Očista čreva sa robí pomocou výplachov, ktoré sa dostanú aj do miest, ktoré sú bežne nedostupné. Na výplachy sa používa voda. Musí byť dokonale vyčistená a nesmie mať žiadne látky, ktoré by mohli kontaminovať črevá. Pomocou prúdu vody sa aplikuje voda do čriev a následne sa nechá samovoľne vytiecť. Veľmi účinnou a prirodzenou metódou očisty čreva je metóda formou výplachov a jógových cvikov. Je to veľmi stará metóda, ktorá sa využívala už dávno v minulosti. Cviky a jednotlivé polohy sú preverené rokmi a majú veľký vplyv na náš organizmus. Zaktívnime svaly na tele, no predovšetkým sa nám posilnia tie svaly, ktoré bežne nepoužívame. Sú to vnútorné svaly, ktoré používame vedome aj podvedome. Je to zaujímavý spôsob očisty organizmu.