Mediátorka

My Vás počúvame…

Nám sa môžete zveriť…

Zverte sa nám!

mediatorke.sk – my Vás počúvame

Zmyslom každého života by malo byť pomáhať druhým. Pomôcť a poradiť by sme mali brať ako jednu z našich najdôležitejších úloh voči iným. Na to ako pomôcť druhým existuje množstvo spôsobov. Medzi jeden môžeme zaradiť napríklad poradne. Existuje ich neskutočné množstvo a každá jedna môže mať úplne iné zameranie. Môže sa jednať o manželské, partnerské, psychologické, špecializované alebo rodinné. Problémom však je, že nie každý z nám má odvahu na to, aby tieto poradne navštívil. Či nám v tom bráni strach, hanba, pocit viny, samotný problém, nedôvera voči cudzím alebo nedostatok času je otázka, na ktorú si musí odpovedať každý sám.
Mediátorka je webová stránka, miesto, kde sa bez pocitu hanby a viny môžete zveriť s každým jedným Vaším problémom a my sa Vám budeme snažiť čo najlepšie poradiť. Vypočujeme, poradíme, poskytneme informácie a pokúsime sa o to, aby sa Váš problém vyriešil čo do maximálnej možnej miery. Naša online poradňa Vám ušetrí čas aj peniaze. Je to miesto, kde sa dozviete množstvo informácií, ktoré Vám v živote môžu len pomôcť. Čítaním jednotlivých článkov Vám vždy prinesieme nové a nové informácie. Nebojte sa zveriť so svojimi problémami. My sme tu, my počúvame…